De Weesbrug
De ‘Weesbrug’ is de oudste brug van Delft. Het is een rijksmonumentale boogbrug uit 1573 met balusterhekken over het water van de Oude Delft nabij de Breestraat in Delft. Het cultuurhistorische belang van de brug zit vooral in de ensemblewaarde van de brug in het stadsbeeld, maar vooral de sluitsteen met het jaartal. Rond 1930 is de bovenzijde van het gewelf vervangen door een gewapend betonnen constructie, daarbij is de brug verlaagd en de tonvorm van het gewelf aangepast.

Restauratie 
Na inspectie en voorbereidingen van  ingenieursbureau Nebest B.V.  worden zowel de front- en vleugelmuren, natuursteenelementen, gewelfconstructie als het leuningwerk worden gerestaureerd. Het waterpeil wordt verlaagd om mogelijke schade beneden het waterpeil vakkundig te kunnen restaureren. 

Omgeving
De uitvoering start in januari en duurt tot medio maart 2017. Deze relatief korte uitvoeringsperiode is noodzakelijk i.v.m. vrije waterdoorgang voor het watertoerisme in deze prachtige stad. Voor de voetgangers wordt een tijdelijke brug aangelegd, zodat de hoofdader tussen station Delft en de binnenstad ten alle tijden toegankelijk blijft. 

Nieuwe brug weer als vanouds