Nadat de bouwteamovereenkomst in 2016 door de gemeente Dordrecht en Van der Ven getekend is, zijn de werkvoorbereidingen voor de restauratie van de monumentale Heulbrug van start gegaan. Waterschap Hollandse Delta verleende vergunning voor de werkzaamheden in de A-watergang en zo konden de uitvoerende werkzaamheden op 3 april 2017 beginnen.

Bij het restaureren van de Heulbrug is de brug 'drooggezet', zodat ook de schades onder de waterlijn beoordeeld kunnen worden. Het schadebeeld van het metselwerk van de Ijsselsteentjes zal worden gerestaureerd. De stalen buis onder de brugtoog zal worden verwijderd en de rollaag zal er opnieuw opgezet worden. 

Naar volle tevredenheid van opdrachtgever gemeente Dordrecht, was de restauratie van de monumentale Heulbrug te Dordrecht juni 2017 gereed. Alle betrokken partijen en medewerkers bedankt voor de prettige samenwerking en het prachtige resultaat.