Mansvelder gemaal, Gemeente Zaltbommel
In 1855 is het Mansvelder gemaal opgericht als stoomgemaal. Het gemaal kwam er nadat de stoomwatermolen in datzelfde jaar was afgebrand. Het stoomgemaal ligt aan de Nieuwendijk in Brakel en dankt zijn naam aan het feit dat Simon Mansvelder in 1912 machinist werd op het gemaal. Een familieaangelegenheid want zijn zoon, Daniël Mansvelder, werd eerste stoker. In 1975 werd het D.W. van Dam gemaal, dat enkele honderden meters verderop ligt, in gebruik genomen. Hierdoor verloor het Mansvelder gemaal zijn functie en raakte min of meer in de vergetelheid.

Inundatiecomplex 
In 2013 heeft van der Ven in opdracht van Waterschap Rivierenland reeds voorzien in de restauratie van het inundatiecomplex, de sluizen, rond het Mansvelder gemaal. Vanaf eind 2016 wordt gestart met de restauratie van het gemaal zelf.

Het oude gemaal in ere hersteld 
Medio 2017 zal het geheel weer in ere hersteld zijn en zal het Mansvelder gemaal weer zijn historische uitstraling hebben. Voor Van der Ven een uitdagende en eervolle opdracht, te meer het Mansvelder gemaal zo’n beetje in de ‘achtertuin’ ligt van ons bedrijf.