Fort Lunet a/d Snel
In het buitengebied van de gemeente Houten ligt fort Lunet aan de Snel. Dit fort maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is een Rijksmonument. Na jarenlang gebruik door Defensie is het fort in handen gekomen van de gemeente Houten die het nu wenst te restaureren. Hiervoor heeft een aanbesteding-procedure plaatsgevonden waarbij alleen werd geselecteerd op het beste plan. Van der Ven diende het beste plan in waarna de samenwerkingsovereenkomst werd getekend.

Restauratie kazerne en realisatie bruggen
Het werk bestaat in hoofdlijnen uit de casco restauratie van het kazernegebouw en het herstel van de grondtaluds rondom het fort. Verder zullen er meerdere bruggen worden gerealiseerd die uiteraard geheel qua stijl ingepast zullenworden met de fraaie natuurlijke omgeving van dit monument.

Educatief centrum met verschillende thema’s
Het fort zal in 2017 worden verpacht en in gebruik worden genomen als educatief centrum. Dit betekent dat in het fort onder andere een aantal thema’s worden uitgebeeld die te maken hebben met waterbeheer en de relatie met landbouw, natuur en landschap.