Gemeente Leerdam, woningcorporatie KleurrijkWonen en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf hebben de handtekening gezet onder de basisovereenkomst voor de renovatie van woonwijk Achter de Pijp in Leerdam.

Het langdurige project, waarvoor de gemeenteraad van Leerdam in 2016 een bedrag van 4.530.000 euro beschikbaar stelde, duurt tot eind 2020. Binnen deze financiële kaders leverde Van der Ven bij de inschrijving zoveel waarde (“Best Value”) dat het aannemingsbedrijf de winnende inschrijving deed. Ook staat Van der Ven met participatiemanager Ina Wernsen aan de lat voor een grote betrokkenheid van de inwoners van de wijk. De Leerdammers worden meegenomen in ontwerpprocessen en hebben inspraak op onder andere de inrichting van openbaar groen, speeltuintjes en parkeervoorzieningen. Van der Ven helpt bewoners van de wijk bovendien bij het vinden van werk, bijvoorbeeld in de bouw.

Slopen en rioolwerkzaamheden
De woonwijk in Leerdam is sterk verouderd en hoognodig toe aan verbeteringen. De werkzaamheden startten met een asbestinventarisatie. Op de planning staat onder meer het slopen van 85 woningen, het bouw- en woonrijp maken van het gebied, vernieuwen van bestrating en sanering van vervuilde gronden. Ook is er sprake van wateroverlast in de wijk, wat ertoe leidt dat de riolering wordt vervangen. De hele wijk gaat niet in één keer op de schop maar de werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Bewoners krijgen steeds een informatiebrief over wanneer wat precies gebeurt. Om informatievoorziening ook online een impuls te geven wordt samen met de bewoners gewerkt aan communicatie, bijvoorbeeld via een wijkwebsite.