In oktober 2014 is de uitvoering van het project Renovatie Langzame Zandfilters in Scheveningen gestart. Van der Ven voert dit project uit in opdracht van Dunea Duin en Water. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te borgen. De vijf gebouwen in Scheveningen waar de langzame zandfilters zich in bevinden waren toe aan groot onderhoud. De renovatie en het groot onderhoud is nodig om de hoge kwaliteit en veiligheid van het drinkwater ook in de toekomst te kunnen garanderen.

Duurzame energiebron

Gelijk met de renovatie is de kans aangegrepen om een duurzame energiebron te realiseren in de vorm van de installatie van ruim 6.000 zonnepanelen, zodat energie voor eigen gebruik op kan worden gewekt met gratis zonlicht. De uitvoering is al in 2014 gestart. Tijdens de renovatie heeft Van der Ven binnen de panden asbest gesaneerd. De vezelcementgolfplaten daken zijn vervangen door ongeveer 20.000 m2 aluminium Kalzip dakbedekking. Daarnaast zijn diverse bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische aanpassingen gedaan en worden ventilatievoorzieningen aangebracht. Hierdoor staat het gehele pand onder overdruk en kan ongedierte en vuil niet meer binnentreden.

Speciale podia voor hygiëne

Om alle werkzaamheden veilig en hygiënisch uit te kunnen voeren is er in elk gebouw een speciaal podium gebouwd dat het onderliggende drinkwater afschermt van de werkzaamheden. Volgens planning zijn alle werkzaamheden aan de langzame zandfilters in juli 2020 afgerond en is locatie Scheveningen weer klaar voor een lange duurzame toekomst.