Wie er naar googelt vindt maar bar weinig informatie over Rijksmonument 118 PVW. De stuw aan de provinciale weg in het kleine gehuchtje Doeveren (gemeente Heusden) trekt ook al geen drommen toeristen. Toch heeft Van der Ven zijn steentje bijgedragen aan het behoud van dit belangrijke waterwerk.

De stuw, ook bekend onder de naam Gendensche Sluis, was van waarde voor de waterhuishouding van vestingstad Heusden, maar verloor zijn functie na het graven van de Bergsche Maas. Lees hier meer informatie over het monument.

Uitvoeren werkzaamheden
Na een bouwkundige inspectie van de dijkdoorgang met schuif is door de opdrachtgever, waterschap Aa en Maas, een document opgesteld met uit te voeren werkzaamheden. Dit betrof onder andere het frezen en opnieuw voegen met kalkrijke mortel, repareren van hardsteen, inboeten op metselwerk, het rechtzetten van een wand en hardsteen opnieuw plaatsen op de frontwand. Ook vond reparatie op kleur plaats en werden wanden met stoom gereinigd. Het aanbrengen van een nieuwe hardhouten balk en het demonteren van het bewegingswerk zodat lagers gesmeerd konden worden en corrosie wering kon worden aangebracht, waren de uitdagingen in het werk.

De Gendensche Sluis is op 19 januari 2018 opgeleverd.