In opdracht van Dunea Duin en Water relinen we een bestaande ruwwater transportleiding. Het betreft de ruwwater transportleiding Berkheide, die onderdeel is van het totale transportleidingstelsel tussen Brakel, Bergambacht, Scheveningen, Monster en Katwijk. Via deze leiding wordt een deel van de infiltratieplassen in het duingebied gevuld. Het water wordt op natuurlijke wijze door het zandpakket gezuiverd en vervolgens verder vervoerd. De consumenten van Dunea in het westelijk deel van Zuid-Holland krijgen hierdoor helder stromend drinkwater uit de kraan.

Natura 2000 gebied

De ruim 1 kilometer lange ruwwatertransportleiding bestaat uit betonnen buizen met een inwendige diameter van 1200 mm en 1000 mm. De verbindingen en buizen van deze leiding waren in slechte staat en dit veroorzaakte lekkages en een niet bedrijfszekere levering van drinkwater. Omdat de leiding door Natura 2000 gebied loopt, is gekozen om het groot onderhoud door middel van een sleufloze techniek toe te passen, zodat de schade aan de natuur en de uitstoot van stikstof tot een minimum beperkt blijft.

50 Jaar langere levensduur

De renovatiemethode die Van der Ven en Kumpen hiervoor toepassen heet ‘relining’. Bij deze techniek wordt als het ware een lange kous door de buizen heen gelierd en door UV-licht uitgehard. De gebruiksduur van de leiding wordt hierdoor met ca. 50 jaar verlengd, een fantastisch resultaat. Door een intensieve samenwerking tussen Dunea, Van der Ven en Kumpen is een werkmethode ontwikkeld waardoor lengtes tot 600 meter in één keer gerelined kunnen worden. Bijzonder is dat dit plaatsvindt zonder tussenkuipen, waardoor de omgevingshinder tot een minimum wordt beperkt.