Noord-Zuid verbinding Osdorper binnenpolder
Opdracht van de Dienst Landelijk Gebied West was om een geheel nieuwe recreatieve Noord-Zuid verbinding door de Osdorper binnenpolder te ontwerpen en te realiseren. Van der Ven heeft deze opdracht met beide handen aangepakt.

Nieuw dijklichaam
Goed nieuws dus voor de liefhebbers van fietsen, wandelen, skaten en roeien. Van der Ven heeft het gebied grondig onder handen genomen en er nog meer natuurlijke waarde aan toegevoegd. Er is een comfortabel voet-/fietspad aangelegd op een nieuw aangebracht dijklichaam. Daarnaast is er een apart skatepad aangelegd, een activiteit die in deze regio veelvuldig wordt uitgeoefend. De diverse paden zijn op natuurlijke wijze mooi gemaakt door het plaatsen van een dubbele bomenrij. Voor de watersporters is een bevaarbare, en in de winter ook beschaatsbare, waterloop gegraven en verder aangelegd. Opvallend in het gebied zijn de in hout en staal uitgevoerde bruggen, waarbij Van der Ven zowel het ontwerp alsook de uitvoering voor haar rekening nam. 

Verrijking gebied
Medio 2013 werd deze ontwikkeling van de Noord-Zuid verbinding opgeleverd. Een absolute verrijking van het gebied waar het voor de recreatieve buitenmens goed verblijven is.