Herinrichting Venuslaan en omstreken
Aanleiding voor de herinrichting van de woonwijk was dat deze in de afgelopen jaren, als gevolg van zettingen in de grond, ongeveer 80 cm gezakt was ten opzichte van het oorspron-kelijke aanlegniveau. Daarnaast was er een groot parkeerprobleem in de wijk.

Klankbordgroep bewoners
Het project heeft als hoofddoel om het riool weer in optimale staat te brengen voor een periode van tenminste 40 jaar. Het verhard oppervlak wordt daarvoor afgekoppeld. De openbare ruimte (wegen en groen) wordt heringericht op basis van ‘duurzaam en veilig’. Het onderhoud ervan is tevens een belangrijke factor. Speciaal bij dit project is dat bewoners nauw betrokken zijn bij de ontwerpfase. Middels een klankbordgroep wordt aan hen en overig betrokkenen op meerdere momenten uitleg gegeven over het ontwerp en de realisatie. Het project heeft ook een eigen informatiewebsite: www.venuslaan.nu.

Educatief programma basisschool
Voor basisschool de Wegwijzer, liggend in het projectgebied, zijn speciale themadagen door Van der Ven georganiseerd. We hebben hier spelenderwijs d.m.v. activiteiten, materialen en een rondleiding over het werkterrein invulling aan gegeven. In 2015 is de wijk weer klaar voor de toekomst!