Dichterswijk Alphen aan den Rijn
In opdracht van de Gemeente Alphen aan den Rijn wordt in de periode september 2014 t/m maart 2015 de Dichterswijk gereconstrueerd.

Heldere communicatie met omwonenden
Binnen het project worden meerdere straten aangepakt. De ambitie is om deze straten zodanig te reconstrueren dat er qua beeldkwaliteit één geheel ontstaat met de omgeving. Om de omgeving en aanwonenden tijdens de uitvoering van het project zo optimaal mogelijk te informeren is door Van der Ven een speciale informatiesite www.dichterswijk.nu online gezet. Een site waar men onder andere actuele afsluitingen kan volgen, maar ook melding kan doen van eventuele calamiteiten en vragen kan stellen aan projectmedewerkers. 

Leefbaarheid en bereikbaarheid
De reconstructie bestaat voor een deel van de straten uit het vervangen van de riolering, aanbrengen van nieuwe bestrating, inrichten van groenvoorzieningen en de huisaansluitingen op het riool tot aan de erfgrens vervangen. Met dit project wordt in de Dichterswijk een verbeterslag doorgevoerd om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van straten te optimaliseren. In 2015 zullen de werkzaamheden afgerond zijn en heeft de wijk een fikse verbeterslag ondergaan.

www.dichterwijk.nu