Waterschapsbedrijf Limburg heeft zich als opdrachtgever onderscheiden door een nieuwe manier van werken te introduceren, door te werken volgens het concept meerjarige samenwerking. Een geheel nieuwe aanpak met een focus op met name gezamenlijke doelen, samenwerking, kennisdeling, vertrouwen, openheid, langetermijndenken, veiligheid, duurzaamheid, innovatie en een eerlijk verdienmodel. Binnen deze samenwerking voert Van der Ven de volgende projecten uit:

Inline inspectie persleidingen Westelijke Mijnstreek

Het transportsysteem Westelijke Mijnstreek is inmiddels 35 jaar in bedrijf, er is onzekerheid over de restlevensduur van de transportleidingen en de maximaal toe te passen persdruk. Voordat de drie grote gemalen in de Westelijke Mijnstreek gerenoveerd gaan worden, is het noodzakelijk eventuele slechte leidingsecties te vervangen. Er moet namelijk voorkomen worden dat er door te hoge persdruk een leidingbreuk ontstaat. Daarom wordt nu eerst de technische staat van de transportleidingen in kaart gebracht. Dit wordt gedaan met een intelligente inspectierobot. In totaal wordt er 12 kilometer persleiding geïnspecteerd. Aan Van der Ven en de specialisten HDM Pipelines en Acquaint om deze klus te klaren. Wilt u meer weten over dit project? Klik hier.   

Vervanging persleiding Lomm – Velden

In het stroomgebied van de Maas wordt over een tracé van ruim 1 kilometer de bestaande persleiding vervangen door een nieuwe HDPE-persleiding. Om de afvoercapaciteit te waarborgen wordt eerst een nieuwe persleiding aangelegd naast de oude, waarna deze in een afschakeldag wordt omgekoppeld. Uitdagingen zijn de raakvlakken met een nieuw aan te leggen primaire waterkering, de ontwikkelingen van het stroomgebied van de Maas en het zo beperkt mogelijk uitbreiden van de zakelijk recht stroken.

Renoveren transportleiding Daalakker – RWZI Roermond

De transportleiding Daalakker – RWZI Roermond verkeerd in slechte staat en was hard aan vervanging toe. Voor deze vervanging is gekozen voor de methode van relining. Bij deze methode wordt een lange kous door de buizen heen getrokken en door UV-licht uitgehard. De buis krijgt hierdoor een nieuwe binnenwand. Daarna kan de transportleiding er weer jaren tegenaan. Wat dit project onderscheid is de intensieve samenwerking, de innovatieve technieken die worden toegepast om de impact om de omgeving te beperken en de vele uitdagingen binnen het project. Wilt u meer weten over dit project? Klik hier.

Naast bovenstaande projecten staan er meerdere mooie projecten op de agenda voor de komende jaren. Wij zien ernaar uit om ons steentje bij te dragen aan het tot een succes maken van deze nieuwe manier van samenwerken.