Terug naar overzicht

Aan de Strijbeekseweg in Strijbeek realiseert ‘Vereniging Markdal duurzaam en vitaal’ de Markhoeve. De Markhoeve wordt een proefboerderij voor biobased gewassen. In het experimenteel landgoed worden kleinschalige bedrijven, een praktijkcentrum voor agrarische opleidingen en een informatiecentrum over het Markdal gehuisvest.

Gebouw
De nieuwbouw komt op de plaats van de loods bij de Markhoeve. Deze is in de zomer van 2019 gesaneerd en gesloopt. Als fundering voor de nieuwbouw wordt 90% van het restmateriaal hergebruikt. De loods krijgt een oppervlakte van 45 bij 30 meter.

Duurzaam
De Markhoeve wordt zo duurzaam als mogelijk gebouwd en volgens de nieuwe standaarden volledig geïsoleerd. Houtskelet prefab-elementen spelen bij de uitvoering een grote rol met betrekking tot de korte bouwtijd. De Finnjoist vloeren dragen bij aan met minder materiaal, comfortabeler en duurzamer bouwen. Het dak krijgt aan de zuidzijde een ‘groen dak’ in combinatie met zonnepanelen. Op het dak worden vier teeltvlakken met verschillende typen groen aangelegd. Een deel van het dak is luchtzuiverend en kan CO2 uit de lucht die vrijkomt in het bedrijfsgebouw zuiveren.

Uitvoering
Er is sprake van een zeer korte bouwtijd. De gemeente Alphen-Chaam heeft dinsdag 26 november de bouwvergunning verleend. Een dag later is de bouw direct begonnen en naar verwachting medio 2020 klaar voor gebruik. 

Projectteam planvorming en uitvoering
Het projectteam bestaat uit 4D Onderwijs en bedrijfsadvies, Studio EMW en Van der Ven.

 
Opdrachtgever Vereniging Markdal duurzaam en vitaal
Plaats Strijbeekseweg Strijbeek
Uitvoeringsperiode 2019 - 2020
Contractvorm Bouwteam