Duingebied bij Wassenaar, Plas 17
In dit project wordt organisch verrijkt zand uit Plas 17 verwijderd en worden tegelijkertijd natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Organisch verrijkt zand verwijderd
Het dichtslibben met organisch materiaal als plantenresten e.d., zorgt ervoor dat de bodem van deze plas onvoldoende water doorlaat. Door het waterpeil te laten zakken kan het droge, organisch verrijkt zand worden verwijderd en afgevoerd naar een plek buiten de duinen. De vissen worden gevangen en elders uitgezet en ook worden er direct natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Evenwicht in de fraaie duinomgeving
In augustus 2014 is gestart met het afzakken en droogpompen van de plas en kort daarop is begonnen met de eerste werkzaamheden. Vóór 1 maart 2015 keert de rust weer terug in het gebied en staat het water in de plas weer op het oorspronkelijke niveau en is het evenwicht in deze fraaie natuurlijke duinomgeving weer hersteld.