O.B. Leiding Kerkedijk IJsselmonde
Doelstelling van de Gemeente Rotterdam was om de waterkwaliteit te verbeteren. Omdat het hoofdrioolgemaal Kerkedijk stort op een relatief klein oppervlaktewater, was een van de eerste maatregelen het aanleggen van een nieuwe rioolpersleiding in de deelgemeente IJsselmonde.

Vrijverval riolering
Bij het realiseren van deze opdracht heeft Van der Ven de volgende werkzaamheden uitgevoerd: het verrichten van grondwerkzaamheden, zorgdragen voor tijdelijke bemaling, het toepassen van sleufvoorzieningen en plaatsen van stalen damwanden. Verder het leggen, verbinden en beproeven van een 200 mm en 710 mm PE persleiding. Daarnaast werd de vrijverval riolering vervangen die bestond uit 300 mm, 400 mm,  500 mm en 800 mm betonnen buizen. Bij deze werkzaamheden werd de gesloten frontboringstechniek toegepast.

Stap voorwaarts
De werkzaamheden werden medio 2013 met succes afgerond en de Gemeente Rotterdam heeft hiermee weer een forse stap voorwaarts gezet in haar doelstelling m.b.t. de verbetering van de waterkwaliteit.