Van der Ven realiseert een nieuwe spoelwaterverwerking in Scheveningen voor Dunea Duin en Water. De spoelwaterverwerking zorgt ervoor dat spoelwater weer geschikt wordt gemaakt voor hergebruik in het zuiveringsproces. Spoelwaterbehandeling hoort niet bij het hoofdproces van de drinkwaterbereiding; het is een secundair proces. Vuil spoelwater komt vrij als de snelfilters, koolfilters en langzame zandfilters met lucht en water worden schoongespoeld. Door het ontwerpen en bouwen van een verwerkingsinstallatie wordt spoelwater weer geschikt gemaakt. Deze manier van recycling is niet alleen efficiënt, maar voorkomt ook dat het milieu wordt belast met afvalwater. Het schone spoelwater gaat terug naar de verdeelbak van de snelfilters en komt daar weer in het hoofdproces terug.

Landschapsherstel

Doordat de oude spoelplassen worden verlaten en er infiltratieplassen van worden gemaakt, kan er ook landschapsherstel worden uitgevoerd. Het voormalige zanddepot wordt ook netjes gesaneerd en geregenereerd tot natuurgebied door Van der Ven.

Rekening houden met broedseizoen

Zodra de nieuwe spoelwaterverwerking in gebruik is genomen, wordt ook de gehele infrastructuur van de plassen verwijderd en de situatie teruggebracht naar de oude natuurlijke vorm. De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de wintermaanden, omdat rekening wordt gehouden met het broedseizoen.