Van der Ven start in februari 2018 aan de nieuwbouw van een poldergemaal aan de Noord-Linschoterzandweg tussen Oudewater en Linschoten. Opdrachtgever hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beloonde de aanbesteding op het gebied van aanvoer van materiaal met het hoogst haalbare cijfer.

Een nieuw poldergemaal bouwen is een opdracht waar Van der Ven graag de tanden in zet. De opdrachtgever verbond aan de opdracht een uitdaging waarvoor inschrijvers met hun expertise een oplossing mochten aandragen. Van der Ven behaalde op dit onderdeel de maximale score en had uiteindelijk de beste aanbieding, ook op gebied van de andere criteria Fasering en Communicatie.

Smalle aanvoerweg

Het project houdt naast de nieuwbouw van het gemaal ook de sloop van het bestaande gemaal in. Daarnaast zijn baggerwerkzaamheden en optimalisatie van oevers onderdeel van de opdracht. De bouw van het nieuwe gemaal is één van de maatregelen uit het Watergebiedsplan Linschoterwaard. De uitdaging is dat het te bouwen gemaal komt te liggen aan de Noord-Linschoterzandweg. Op deze weg is verkeer met een hoge assenlast bij voorbaat verboden. Om materiaal aan te voeren was dus een slimme oplossing nodig. Op die manier ondervinden bewoners geen overlast, blijft de openbare weg ontzien en kan het werk efficiënt uitgevoerd worden. De door ons beschreven oplossing kwam als meest innovatieve uit de bus. De afronding van het project is op 1 maart 2019.