Natuurboulevard Diemerzeedijk
Het doel van ‘Natuurboulevard’ was de realisatie van een doorgaande ecologische en recreatieve verbinding tussen Amsterdam en de Hollandse Brug. Op steenworp afstand van de A1 werd een aantrekkelijke, aaneengesloten groene zone gerealiseerd.

Ecologische waarde vergroten
Uitgangspunt bij de opdracht aan Van der Ven was: de belevingswaarde en de toegankelijkheid voor recreanten en de ecologische waarde van het gebied vergroten. In de praktijk betekende dit vooral het tegengaan van (verdere) versnippering van routes door het wegnemen van barrières die de routes in het gebied doorsneden. Ook het aanbrengen van recreatieve voorzieningen langs de Diemerzeedijk zorgde voor een gedeeltelijke invulling van de opdracht. Er werden uitkijkpunten langs het fietspad gerealiseerd. Verder zijn aanlegsteigers, houten trappen, vlonderpaden en vlonders vanaf de dijk naar het IJ-meer gemaakt om de toegankelijkheid te verbeteren. Ook is een betonnen fietspad aangelegd in de buurt van Muiderberg.

Bevordering recreatie
Natuurontwikkeling en de bevordering van recreatie langs de oevers en in het water van het IJmeer zijn een feit. Sinds 2012 is het aantal recreanten fors toegenomen in de buurt van Muiden.