Midden Brabantweg - Hasseltstraat, Blauwe ader

Tilburg kampt met wateroverlast op straat na heftige regenval. Om dit probleem aan te pakken bedacht de gemeente de ‘Blauwe ader’, een omvangrijk stelsel van ondergrondse leidingen bedoeld om hemelwater te bergen en af te voeren. In dit geval betreft het een tracé van maar liefst 3,2 km lengte. Door Van der Ven wordt een riool aangebracht door middel van een gesloten front boring. Op diverse plaatsen wordt aangesloten op bestaande structuren.

Innovatieve werkwijze, geen overbodige kuipen
Omdat alle werkzaamheden plaats vinden in en nabij het drukke centrum van Tilburg, is het van groot belang om zo snel en efficiënt mogelijk te werk te gaan. Het aantal kuipen binnen het project wordt daarom zoveel als mogelijk beperkt. Hierdoor zorgen we niet alleen voor een beperking van de overlast voor omwonenden en aanliggende bedrijven, maar dragen we ook maximaal bij aan het beperken van CO2 uitstoot. Ook de verkeershinder moet tot een minimum worden beperkt.

Nieuw eindgemaal                                                                                                            
Aan het eind van het tracé, op de kruising van de Midden Brabantweg met de Burgemeester Bechtweg, wordt een nieuw eindgemaal gebouwd. Door Van der Ven ontworpen en gebouwd en afgestemd op de hedendaagse wensen en normen