Design & construct Lagerbergbrug 
De vraag van diverse samenwerkende gemeenten in de regio Zoeterwoude was om een nieuwe brug te ontwerpen en uit te voeren die in de plaats komt voor een oude betonnen brug en naastgelegen stalen fietsbrug. Van der Ven ontwierp een adequate oplossing en innovatie werkwijze en kreeg daarmee de opdracht toegewezen.

Gedegen vooronderzoek en reduceren hinder
Omdat de Lagerbergbrug in de directe nabijheid van woningen ligt, is zorgvuldigheid bij de voorbereiding, sloop en uitvoering geboden. Vooraf zijn diverse metingen en onderzoeken gedaan om niets aan het toeval over te laten. Om trillingen te beperken wordt het heiwerk vanaf een ponton op het water uitgevoerd. Bij de constructie van de nieuwe brug wordt gebruik gemaakt van prefab brugplaten en sneller hardend beton, om de uithardingsperiode zo veel mogelijk te beperken en daarmee de totale projectdoorlooptijd met ca. 4 weken te verkorten.

Damwand als opsluiting van de verhoging
Omdat de brug ca. 1,5 meter hoger ligt dan het maaiveld en er te weinig ruimte is voor het realiseren van een talud, wordt de toerit naar de nieuwe brug voorzien van in de grond gedrukte damwand die als opsluiting van het wegdek dient. In maart 2016 zal de nieuwe brug feestelijk in gebruik worden genomen. 

De start van het project Lagerbergbrug in Zoeterwoude. Je leest er alles over in het nieuwsbericht op de site.