Kwaliteitsimpuls zwakke schakels
Door het Rijk werden 8 zwakke schakel locaties aangegeven als prioritaire zwakke schakels. Allen gelegen langs de kust van West Zeeuws-Vlaanderen. In dit gebied was toen en op termijn door klimaatverandering, sprake van een veiligheids-probleem. In samenhang met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit werd dit aangepakt door Van der Ven. Buro Ruimte & Groen heeft de visie, het beplantingsplan en het bestek gerealiseerd en in het werkveld directievoering verzorgd  ten behoeve van deze uitzichts- en belevingspunten, de HOTSPOTS!. 

Houten lamellenschermen
Er werd besloten een kwaliteitsimpuls in met name de verblijfs-recreatieve sector te realiseren. Dat hield in: vernieuwing, innovatie en ambitie. Op de verschillende HOTSPOTS! is per locatie nauwlettend gekeken naar functionaliteit, maar zeker ook naar hoe een ruimtelijk element in zijn omgeving het beste tot zijn recht kan komen. De inrichting van de hotspots zijn afgestemd op de daar geldende geldende kustthema’s; Groede – Cultureel, Nieuwvliet-Bad - Familiair, Cadzand- mondain/stijlvol. Binnen de opdracht zijn diverse speelelementen, picknicksets, zitbanken, vlonderconstructies, schelpenverharding, houten lamellenschermen en vlonderpaden aangebracht.

Nieuwvliet-Bad
In de buurt van de kust van Nieuwvliet-Bad heeft Van der Ven medio 2013 deze vernieuwingen met groot succes door mogen voeren. De doelstelling: een kwaliteitsimpuls geven aan de zwakke schakels is met vlag en wimpel bereikt!