Herstel inundatiecomplex Mansveld, Poederoijen
Waterschap Rivierenland heeft als doel gesteld om dit cultureel erfgoed in ieder geval voor de komende 50 jaar te behouden. Door de slechte staat van de diverse kunstwerken binnen dit erfgoed, ontstond de noodzaak tot onderzoek en een grondige herstelaanpak.

Een damsluis en 4 sluizen
Het inundatiecomplex Mansveld ligt in de buurt van Brakel en is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het gaat om vijf kunstwerken; een damsluis en vier sluizen. De kunstwerken in het inundatiecomplex Mansveld hadden hun functionaliteit verloren omdat ze in slechte staat van onderhoud waren en dus onbruikbaar waren geraakt. Een gedegen plan, waarin geen concessies werden gedaan aan kwaliteit en planning, zorgde ervoor dat Van der Ven dit precaire werk mocht aanpakken. Ook het gestelde budget werd hierin gerespecteerd.

Behoud cultureel erfgoed
Het resultaat is dat dit Rijksmonument weer geheel gerestaureerd is en dat de verschillende kunstwerken weer in functie zijn. Het behoud van het cultureel erfgoed voor de komende decennia is daarmee een feit.