Watertorenplein Pompstation Scheveningen
Het watertorenplein is de driesprong van de Pompstationsweg, Harstenhoekweg en het fietspad Prinsenweg in Scheveningen. Aan Van der Ven de uitdaging om het plein te herinrichten.

Zelf verdichtend beton
Bij de realisatie van de gebouwen ‘het poortwachtershuis’ en de kiosk, is gekozen voor een alternatieve bouwmethode. De vormen van de gebouwen konden moeilijk ter plekke gestort worden en het gieten ervan zou bijzonder kostbaar zijn geworden. In plaats van het traditioneel storten van beton, werd daarom de techniek van zelf verdichtend beton toegepast. Een techniek die hoge eisen aan de bekisting stelt, omdat het zichtbeton is en ieder foutje dus gelijk te zien is. Alle elementen zijn in houten mallen gestort en driedimensionaal gemodelleerd. Een complex werk om de prefab gevelelementen van de compleet vrij dragende constructie nauwkeurig te plaatsen. De lichtgrijze delen zijn vervaardigd met hoogovencement zonder toevoeging van kleurstof.

Zonnig plein
Met het realiseren van dit project in 2010 is de wens van veel bezoekers en ook van Dunea in vervulling gegaan. De herinrichting van het Watertorenplein heeft een aantrekkelijk, open en zonnig plein opgeleverd.