Kroeven 505-506
Kroeven is een naoorlogse wijk die op verschillende vlakken aan vernieuwing toe was. De van oorsprong ‘groene wijk’ werd steeds grijzer. De opdracht van Gemeente Roosendaal was dan ook: zorg voor een herinrichting van de openbare ruimte in de wijk en lever op binnen een tijdsbestek van maximaal 5 jaar.

Onderhoudsvriendelijke groenaanleg
Duurzaamheid was een van de belangrijke uitgangspunten bij deze herinrichting. Voor het waterbeheer en de materiaalkeuze, maar ook m.b.t. onderhoudsvriendelijke groenaanleg. Dat gold zowel voor de wijkparken, maar bijvoorbeeld ook voor de openbare verlichting. Binnen het project heeft Van der Ven onder andere de aanleg van de riolering en het herinrichten van de openbare ruimte verzorgd. Maar ook de vergunning-aanvragen en het leveren van verkeersmaatregelen zijn door ons verzorgd. Centraal bij de uitvoering van de werkzaamheden stond de heldere en open communicatie richting alle betrokkenen. Zo zijn er bijvoorbeeld interactieve "jeugd-meeloopdagen“ georganiseerd en was er een ontwerpwedstrijd voor een nieuw te realiseren buurtkunstwerk. 

3 jaar eerder opgeleverd!
Met het project is in 2013 een aanzienlijke verbetering van de wijk Kroeven gerealiseerd. Door de goede samenwerking werd er zelfs 3 jaar eerder dan gewenst opgeleverd!