Primaire waterkering Nijmegen
In opdracht van VORM bouw heeft Van der Ven de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de nieuwe waterkering in Nijmegen. Men heeft dus de basis mogen leggen voor de start van de hoogbouw voor de ontwikkeling van ‘Waalfront Nijmegen’.

Bodemsanering
De primaire waterkering is verlegd. De daarbij behorende werkzaamheden bestonden uit het maken van een bouwrijpe ondergrond door het slopen van de bestaande kademuur, het uitvoeren van een bodemsanering en het uitvoeren van grondwerk. Een deel van de werkzaamheden zijn uitgevoerd onder archeologische begeleiding. Ten behoeve van het waterdicht afsluiten vanaf de Waal, zijn damwanden geplaatst.

Nieuwe ontwikkeling in Nijmegen
Om het bouw- en woonverkeer goede doorgang te kunnen verlenen zijn puin- en asfaltwegen aangelegd. Met deze opdracht heeft Van der Ven medio 2013 met succes bijgedragen aan de start van een nieuwe ontwikkeling in hartje Nijmegen.