BRM Handelskade Nijmegen
Het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Nijmegen en Bouwfondsontwikkeling. In opdracht van het OBW heeft Van der Ven de Handelskade in Nijmegen bouwrijp gemaakt.

Damwanden
De bestaande kademuur van de Handelskade aan de noordelijke zijde is tot op de bodem van de Waalhaven, over een lengte van 20 meter gesloopt. Van het resterende deel van de kademuur is de bovenste 3 tot 4 meter gesloopt. Daarna zijn de damwanden aangebracht om extra land te verkrijgen dat inmiddels aansluit op het al bestaande gebied. Naast het vakkundige sloopwerk heeft Van der Ven ook de grond- en rioleringswerkzaamheden ter plekke uitgevoerd.

Industriële ontwikkeling
Het Waalfront is een bijzonder gebied. Vanwege de ligging aan de rivier, maar zeker ook vanwege de aanwezige ophogingen en dijken. Daarnaast herbergt het gebied een rijke geschiedenis: de Romeinse nederzetting, de aanleg van de vestingwerken en de industriële ontwikkeling. De realisatie van de Handelskade vormt een waardevolle aanvulling voor de stad Nijmegen.

Meer weten over het project zie: www.waalfrontnijmegen.nl/nieuws