Diefdijklinie
Als onderdeel van de Hollandse Waterlinie is het project opknappen van 26 voormalig militaire schuilplaatsten uitgevoerd. De schuilplaatsen zijn gelegen langs de Diefdijk, tussen de Lekdijk bij Vianen en het Lingebos bij de A15.

In stand houden militair historische gebouwen
Het beton van de militaire schuilplaatsen langs de Diefdijk vertoonde plaatselijk scheuren en andere beschadigingen en het hang- en sluitwerk van de deuren en luiken werkte niet meer naar behoren. Het hoofddoel van de onderhouds-maatregelen van 23 van de 26 militaire gebouwtjes was het duurzaam in stand houden van de militair historische gebouwen.

Vleermuizenverblijf
In de batterijschuilplaats is het wachtlokaal gereconstrueerd. Het bijbehorende magazijn is ingericht als veilige en natuur-getrouwe leefruimte voor vleermuizen. Dit heeft tevens een educatieve bestemming gekregen. Daarnaast is de groeps-schuilplaats aan de overzijde van de Meerdijk weer voorzien van deuren en een schoorsteen. Ook is de sluitrol voor de geweeropening teruggeplaatst. Voor de recreant is het gebied nu weer aantrekkelijk, tastbaar, toegankelijk en zichtbaar. Men kan zelf ervaren wat hier zich vroeger heeft afgespeeld. 

Voor meer informatie zie ook de site van:
www.hollandsewaterlinie.nl/items/opknappen-militaire-schuilplaatsen-langs-diefdijklinie.aspx

TV Gelderland maakte onderstaandfilmpje over het herstel zie link
www.omroepgelderland.nl/web/nieuwsartikel/1225381/Kazematten-Diefdijk-opgeknapt.htm