Fatimastraat en omstreken in Tilburg
Bij het project “GFT-boring en herinrichting Fatimastraat en omstreken in Tilburg” heeft Van der Ven de gunning van het project gekregen. Met name doordat men een slimme en innovatieve ontwerpkeuze en aanpak heeft voorgesteld. Door de al eerder succesvol bewezen samenwerking met K-Boringen, heeft Van der Ven een werkwijze aan kunnen dragen waarmee men de concurrentie aan de kant heeft gezet.

Optimalisatie uitvoeringsmethode
Karakteristiek voor de voorgestelde aanpak is het feit dat de werkzaamheden voornamelijk ondergronds plaats zullen vinden. Hierdoor zal de hinder die men mogelijk zal ondervinden van de werkzaamheden maximaal worden beperkt. Door de innovatieve ontwerpkeuze wordt de totale doorlooptijd van het project aanzienlijk verkort.

Maaiveldinrichting
Tijdens de boorwerkzaamheden, zal ook de maaiveldinrichting worden uitgevoerd. Dat gebeurt in 2 fasen. Eerst de inrichting van de Fatimastraat en vervolgens de inrichting van de aangrenzende Lourdesstraat. Door deze gefaseerde aanpak blijft het achterliggende gebied maximaal ontsloten en is de bereikbaarheid optimaal