Nieuwe Hollandse Waterlinie
Fort bij Vechten is met zijn 17 hectare een van de grootste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en valt onder het nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Waterlinie is belangrijk nationaal erfgoed en zelfs potentieel werelderfgoed. Vandaar het nationale beleid om de Waterlinie te bewaren en zichtbaar en toegankelijk te maken voor publiek. Van der Ven heeft binnen dit historische totaalproject de engineering en bouw van een brug met ophaalgedeelte, een grondwalcoupure (open doorgang in de wal) en een loods bij het fort gerealiseerd.

Authenticiteit waarborgen
Met name het materiaalgebruik, de duurzaamheid, de constructie en de werkmethode waren hierbij van groot belang om de authenticiteit van het fort te waarborgen. Een mooi voorbeeld hoe vakmanschap, passie en innovatie is toegepastin dit met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerde werk.

Opvallende toegang tot het fort
Inmiddels is de nieuwe loods intensief in gebruik als receptie van het museum, zijn er kantoren, een werkplaats en zijn er toiletten voor de bezoekers. De nieuwe brug, met aan het eind de grondwalcoupure, vormt de in het oog springende toegang naar het fort.