Langzaam Zand Filtergebouw Weesperkarspel
De drinkwatervoorziening van Amsterdam en omstreken liep gevaar doordat het dak van het Langzaam Zand Filtergebouw Weesperkarspel te zwak was. De constructie was te licht waardoor de spanten door het eigen gewicht te ver doorhingen. Het gevaar bestond dat bij zware regenval en extreme opeenhoping van water het dak het zou begeven. Aan Van der Ven de opdracht om het dak binnen afzienbare tijd weer aan de veiligheidsmarges te laten voldoen.

Staalconstructie met kolommen en trekstangen
Er werd een constructie berekend en ontworpen die bestaat uit 52 kolommen en 184 trekstangen. Deze staalconstructie is boven het bestaande dak aangebracht en zorgt ervoor dat doorbuiging van het dak door de trekstangen tot een minimum wordt beperkt. Aangezien het dak zich recht boven de bassins met drinkwater bevond en er 102 openingen in het dak moesten worden gemaakt, werden er strenge eisen aan de hygiëne en het voorkomen van lekkage gesteld. Om eventuele lekkage en verontreiniging van het drinkwater te voorkomen is het gebouw door middel van een tijdelijke stofwand in tweeën gedeeld, daarnaast is binnen in het gebouw op de verrijdbare schraperinstallatie een vloeistofdichte brug gebouwd. 

Bliksembeveiliging en valbeveiliging
Naast het aanbrengen van de staalconstructie is het gebouw ook voorzien van nieuwe ventilatoren en 10.000 m2 nieuwe dakbedekking, inclusief bliksembeveiliging en valbeveiliging. Ook is het gebouw geheel lichtdicht gemaakt.