RWZI Moerenburg in Tilburg
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Moerenburg in Tilburg kent een interessante geschiedenis. De installatie is in de jaren 30 gerealiseerd om als eerste rioolwaterzuivering van de gemeente Tilburg het vuile water uit o.a. de textielindustrie te zuiveren. Het was de eerste biologische waterzuivering in Nederland, die ook internationaal aandacht trok. Door de bouw van een modernere installatie is de hoofdfunctie van de gebouwen waar de installatie uit bestaat voor een groot gedeelte komen te vervallen.

Industrieel Rijksmonument
Door de overheid is de RWZI Moerenburg aangewezen als industrieel Rijksmonument. Binnen het terrein zijn een aantal afzonderlijke onderdelen, zowel gebouwen als bouwwerken, benoemd die uitermate kenmerkend zijn binnen het zuiveringsproces van afvalwater. In opdracht van Waterschap De Dommel neemt Van der Ven de consolidatie en de restauratie van de bouwkundige objecten op zich.

Educatieve functie van het terrein
Eigenaar Waterschap De Dommel en de gemeente Tilburg willen, naast het zorgdragen voor het behoud van het Rijksmonument, het gehele terrein graag een nieuwe functie geven, met een maatschappelijke, culturele en educatieve bestemming.