De Batterij onder Brakel werd ten zuidwesten van het dorp Brakel gebouwd in 1879-1884 aan de Zuider Waaldijk. Het fort sloot de Waal, de uiterwaarden en de zuidelijke Waaldijk af. Samen met de Batterij onder Poederoijen bestreek de Batterij onder Brakel het inundatieveld in de Bommelerwaard, dat de achtergelegen oudere vestingen Loevestein en Woudrichem voor beschieting moest vrijwaren. De natuur om de batterijen is vrij toegankelijk.

De batterijen Brakel en Poederoijen zijn berucht geworden door hun tijdrovende bouw, die veroorzaakt werd door hun zwakkere ondergrond, waardoor het opgeworpen aardwerk diverse keren spectaculair verzakte. Deze verzakkingen hebben de uiteindelijke vorm van beide batterijen beïnvloed; de oppervlakte moest bijvoorbeeld verkleind worden waardoor de geplande keelborstwering verviel. Zij werden uiteindelijk ovaalvormig, met een platte zijde en omvatten een bomvrij gebouw met begane grondverdieping, bovenverdieping met remises en een kelder. De wallen zijn door defensie in de jaren vijftig geslecht en de grachten zijn inmiddels bijna dichtgegroeid.

Op dit moment verricht G. van der Ven B.V. consolidatiewerkzaamheden aan de betonnen bunkers welke rond het fort gepositioneerd zijn. Het betreft objecten uit de mobilisatieperiode 1914-1918 en zijn redelijk uniek in zijn soort. Één van de objecten wordt beter toegankelijk gemaakt middels een unieke toegangstrap. Daarnaast wordt de entree naar het fort in zijn glorie hersteld middels een nieuw houten hekwerk. De bestaande betonnen waaierstaanders worden hersteld in oude glorie en dragen bij aan de nieuwe imposante entree.