Inlaatconstructie en Duiker Woudse Polder
De opdracht tot aanleg van een ‘calamiteitenberging Woudse polder’ was onderdeel van het programma ABC-Delfland, dat de afvoer en bergingscapaciteit Delfland waarborgt. Het Hoogheemraadschap van Delflanden gaf aan Van der Ven de opdracht om deze inlaatconstructie en duiker te realiseren in Den Hoorn, 't Woud.

Hydraulische kantelstuw
Een veelzijdig project waarin we ons specialisme ‘beton en waterbouw’ uitstekend konden etaleren. De werkzaamheden betroffen onder andere het grondwerk in de boezemkade, het aanbrengen van stalen damwanden en het plaatsen van een betonnen duiker. Maar ook het toepassen van stortsteen, aanbrengen van beschoeiingen en het aanbrengen van een hydraulische kantelstuw. Verder werden klassieke zinkstukken toegepast en werden roosters en hekwerken geplaatst. De betonconstructies werden in het werk gestort.

Grootste waterberging
Met een oppervlakte van 34 hectare spreken we hier over de grootste waterberging in het beheersgebied van Delfland. In totaal kan er circa 800.000 m³ water in geborgen worden. Waarvan circa 500.000 m³ vaste berging en circa 300.000 m³ gecreëerd door een tijdelijke waterkering. Inmiddels heeft Delfland, na de oplevering medio 2008, de waterberging ingezet en is men oprecht blij dat deze maatregel uitstekend werkt.