Sonsbrug kruising Diefdijk
Tijdens de werkzaamheden van de stabilisering van een groot gedeelte van de 23 kilometer lange Diefdijklinie, werd melding gemaakt van een zogenaamde ‘calamiteit bodemverontreiniging’ ter hoogte van de Sonsbrug kruising Diefdijk. Directe reden om Van der Ven Milieu in te schakelen om te zorgen voor een adequate oplossing van het probleem.

Gefaseerde bodemsanering
Uiteraard is gestart met een zorgvuldige inventarisatie van de gemelde verontreiniging. Aan de hand van de gegevens is direct een plan gemaakt om de calamiteit zo snel mogelijk in te dammen en tot uitvoering van de bodemsanering over te gaan. In dit geval ging het om ‘veiligheidsklasse 3T asbest’ dat werd aangetroffen. De saneringswerkzaamheden zijn in 2 fasen uitgevoerd. De factor tijd was daarbij van groot belang, zodat de oorspronkelijke stabiliseringswerkzaamheden aan de Diefdijk zo min mogelijk oponthoud kenden. Ook tijdens het vervolg van het project houdt men de vinger aan de pols om bij een mogelijk volgende melding weer direct paraat te staan.

Gedegen aanpak
Door volgens vaste procedures te werk te gaan en door de inzet van ervaren mensen van Van der Ven Milieu, is deze calamiteit succesvol opgelost. Van der Ven verzorgde het gehele traject: de voorbereiding, planvorming, uitvoering en de milieukundige begeleiding.