Boszoom Pijnacker
In 2014 is gestart met het ontwikkelen en bouwen van woningen in Boszoom te Pijnacker. Het karakter van Boszoom is een ruim opgezette groene wijk, met veel openbare groene ruimte en bomen. Dwars door de Boszoom loopt een meanderende kreek, hierdoor wordt Boszoom in twee helften gesplitst. Bruggen zijn nodig om de verschillende wijken met elkaar te verbinden en te zorgen voor een goede ontsluiting. 

Ontwerp en realisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ipv Delft het ontwerp laten maken en de uitwerking en realisatie hiervan aan Van der Ven gegund. De bruggen worden ‘traditioneel’ uitgevoerd door middel van paalfundering, betonnen landhoofden en betonnen brugdek. 

In gebruik name
De voorbereidingen zijn getroffen en in september is officieel gestart met de werkzaamheden ter plekke. Het heien is ondertussen afgerond, de beschoeiing is gezet en de wapening en het storten van de landhoofden is gereed. De planning is voor 2017 de nieuwe brug compleet gerealiseerd te hebben.