Aanleg brug Olden Tempel
In de wijk Olden Tempel was het lastig om de weg te vinden, meerdere wegen werden daarom in de wijk aangepast. Zo ook een nieuw aan te leggen toegangsbrug vanuit de Leigraaf naar de Oude Zuil, voor een nog betere ontsluiting.

Situ beton fundering
Van der Ven heeft in opdracht van de gemeente Beuningen een brug gerealiseerd om dit toegankelijkheidsprobleem verder weg te nemen voor de wijk. Bij de realisatie werd naast het bouwen van de brug ook het grondwerk verzorgd. De fundering werd uitgevoerd in situ beton. Verder is de brug uitgevoerd in prefab betonmetselwerk. 

Bereikbaarheid verbeterd
De moderne belijning van de brug wordt door de buurt als bijzonder prettig ervaren.  Bij het ontwerp is goed gekeken naar een passende vorm binnen de wijk Olden Tempel. De bereikbaarheid van de wijk is sinds de realisatie van de brug in 2012 aanzienlijk verbeterd. 

Meer informatie zie ook website Olden Tempel: www.oldentempel.nl
De brug Olden Tempel is ontworpen door www.ipvdelft.nl.