Bolwerk de Kat Zaltbommel
Gemeente Zaltbommel gaf de opdracht voor bodemsanering van de locatie waar ooit de oude Gasfabriek heeft gestaan. De fabriek stond op Bolwerk de Kat. Een locatie met zicht op de haven.

Archeologische aanpak
Een opdracht die Van der Ven Milieu op het lijf was geschreven. Te meer omdat naast de deskundige bodemsanering ook een archeologi-sche aanpak werd vereist, omdat het Bolwerk de Kat werd omgeven door een oude kademuur. Ook werd tijdens het werk een explosief ontdekt, een ceptietank en een oude teerput met teer-resten. Voldoende uitdaging dus om de verschillende specialismen van Van der Ven Milieu op efficiënte wijze in te zetten. Qua specifieke werkzaamheden is het volgende gerealiseerd: het verwijderen van begroeiing, het opbreken en afvoeren van verharding en bestrating en het opbreken en afvoeren van funderingen. Maar ook de sloop van een schuur en een tuinhuis. En uiteraard het ontgraven, vervoeren en reinigen van verontreinigde grond en het leveren en verwerken van aanvulzand, klei en teelaarde. Nadat de bodemsanering een feit was, heeft Van der Ven ook de inrichting van de directe omgeving en de tuininrichtingen verzorgd.

Bewoners tevreden
De bodemsanering werd in 2014 afgerond. Naar volle tevredenheid van de opdrachtgever èn van de bewoners op het bolwerk.