Veilingweg, Zaltbommel
Gemeente Zaltbommel gaf de opdracht voor bodemsanering van de locatie waar ooit een oude boerderij heeft gestaan. De boerderij stond aan de Veilingweg, een locatie waar nu een bedrijventerrein is gevestigd. Om daar verder te kunnen ontwikkelen met bedrijvigheid, moesten onder andere de oude fundering en de oude mestputten van de boerderij gesloopt en gesaneerd worden. Van der Ven Milieu tekende voor de opdracht.

Zorgvuldige aanpak
Primaire doelstelling van de opdracht was het weer geschikt maken van de locatie voor herontwikkeling van het bedrijventerrein. In totaal bleek het saneringsgebied ruim 12.000 vierkante meter groot te zijn. De werkzaamheden bestonden uit de sloop van de fundering, bodemsanering van het terrein en er werd ook asbest, veiligheidsklasse 3T aangetroffen, waardoor ook asbestsanering van toepassing was. Een geïntegreerde opdracht dus die Van der Ven Milieu met grote zorgvuldigheid heeft uitgevoerd.

Milieukundige begeleiding
De totaalopdracht werd in 2015 afgerond. Naar volle tevredenheid van de opdrachtgever. Te meer ook omdat het een gecompliceerde opdracht betrof, waarbij zowel de saneringsuitvoering alsook de milieukundige begeleiding op succesvolle wijze door Van der Ven Milieu werd verzorgd.