Broekgraaf Leerdam
Aan de Tiendweg in de buurt van Leerdam, werd in en rondom een aantal oude schuurtjes asbesthoudende materialen aangetroffen. Aan Van der Ven Milieu werd gevraagd deze asbestverwijdering uit te voeren.

Asbestinventarisatie
In eerste instantie betrof dit een bodemsanering. Er was een SC540 type A asbestinventarisatie uitgevoerd. Omdat de werkzaamheden zorgvuldig en naar tevredenheid werden uitgevoerd, werd vervolgens ook aan Van der Ven Milieu gevraagd om het slopen van de schuurtjes voor haar rekening te nemen. Het meeste asbesthoudende materiaal dat werd aangetroffen bestond uit golfplaten. Het betrof Chrysotiel, risicoklasse 2. De schuurtjes zijn zorgvuldig gedemonteerd en de asbesthoudende materialen zijn conform de vaste voorschriften in speciaal daarvoor bestemde asbestzakken verpakt. Op de locatie werd bij metingen ook nog zwerfasbest geconstateerd rond voormalige bomen en struiken. Ook deze asbestresten zijn verpakt in platenzakken, voorzien van dubbele folie en vervolgens afgevoerd.

Compliment aan asbestverwijderaars
Dit alles werd medio 2012 gerealiseerd naar volle tevredenheid. Met een groot compliment aan onze asbestverwijderaars van de opdrachtgever.