Ruimte voor water en natuur
In juli 2014 is Van der Ven gestart met de werkzaamheden in het Dynamisch Beekdal, fase 6a deelgebied de Hasselt. De Hasselt ligt ten zuidoosten van ’s-Hertogenbosch en grenst aan het Máximakanaal en landgoed Wamberg.

Knuppelpadbruggen en een vistrap
Er worden vier betonduikers geplaatst en er wordt een coupure gerealiseerd. Naast het natuurtechnisch grondverzet worden er knuppelpadbruggen, een gemaal, een vistrap en een coupure van stalen damwanden met betonwerk gerealiseerd. Voor het omleggen van de dijken wordt archeologisch onderzoek gedaan. Ook wordt de explosievenbenadering door Van der Ven verzorgd.

Ecologisch evenwicht
In het gebied van15 hectare groot, wordt invulling gegeven aan de waterschapsdoelen beekherstel, ecologische verbindings-zone en waterberging. Ook realiseert het plan de wateraanvoer voor de Rosmalense Aa, een gedeelte van de natuurcompen-satie in verband met de aanleg van de A2 en het herstel van de vismigratie in de Aa. Medio februari 2015 zullen de werkzaamheden gereed zijn.