Scholen Werkendam
Zes scholen in de gemeente Werkendam werden bij een schoolgebouw asbesthoudend materiaal geconstateerd. Gemeente Werkendam gaf aan Van der Ven Milieu de opdracht om deze asbesthoudende materialen te verwijderen en de school weer ‘schoon’ te maken.

Amosiet materiaal
In de scholen bleek de plafondbeplating asbesthoudend te zijn. Vooraf waren een SC540 type A asbestinventarisaties uitgevoerd. Hieruit bleek dat het Amosiet materiaal, risicoklasse 3 betrof. Los van het feit dat de plafondbeplatingen zorgvuldig moest worden losgeschroefd en verwijderd, bleek ook de CV-ruimtes waarin de platen zich bevonden verhoogde waarden te vertonen. De gehele ruimtes zijn daardoor afgesloten, zorgvuldig uitgezogen en nat afgenomen. Het betreden en verlaten van het werkgebied vond plaats via een decontaminatie unit. Bij het verlaten van het werkgebied werden daarbij alle asbestvezels die op het lichaam van de asbestverwijderaars terecht waren gekomen, afgespoeld.

Weer in gebruik genomen
Medio 2014 werden deze asbestsaneringen uitgevoerd en de scholen werden na controle als schoon aangemerkt en weer vrijgegeven en in gebruik genomen.