Steunpunt Oosterhout van de provincie Gelderland is toe aan renovatie. Hierbij worden direct alle asbesthoudende materialen gesaneerd. Het gaat hier om een buitensanering en binnen saneringen in containment. Aan Van der Ven Milieu werd gevraagd een offerte te maken en na gunning deze asbesthoudende materialen te verwijderen.

Risicoklasse 2
Vooraf was een Procescertificaat Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling uitgevoerd. Uit deze rapportage zijn drie asbesthoudende bronnen gekomen zijnde 57m1 beglazingskit in het kantoorpand, 5m2 wandplaat in het magazijn en 32.5m1 asbesthoudende kit tussen het gevelkozijn. Alles werd vakkundig en uiterst precies gedemonteerd en schoongemaakt door middel van stofzuigen en afnemen met kleefdoeken.

Schoon verklaard
Na afloop van de asbestverwijdering werd een controle door een RvA inspectielaboratorium conform de NEN2990 verricht en de locatie ‘schoon’ bevonden.