Vaartweg Dongen
Aan de Vaartweg in Dongen stond een oude schuur waarin bij de bouw, asbesthoudende materialen waren verwerkt. Het betrof hier chrysotiel golfplaten en overig plaatmateriaal. Aan Van der Ven Milieu werd gevraagd deze asbesthoudende materialen te verwijderen.

Risicoklasse 2
Vooraf was een SC540 type A asbestinventarisatie uitgevoerd. Hieruit bleek dat het chrysotiel materiaal, risicoklasse 2 betrof. De desbetreffende schuur werd vakkundig en uiterst precies gedemonteerd. Spanten, houtwerk en isolatiemateriaal werden door middel van stofzuigen schoongemaakt en nauwkeurig nagekeken en gemeten op toelaatbare waarden. Ook de bodem werd schoongemaakt en geïnspecteerd op vervuiling. Gezien de relatief kleinere hoeveelheid asbesthoudend afval dat werd afgevoerd, werd gebruik gemaakt van een decontaminatie-unit (ontsmettingsruimte).

Schoon verklaard
Na afloop van de asbestverwijdering in 2007, werd een controle door een RvA inspectielaboratorium verricht en de locatie ‘schoon’ bevonden.