Project sanering 85 bergingen Hellouw en Tuil
In opdracht van Woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen, voerde Van der Ven Milieu een sanering uit in de dorpen Hellouw en Tuil. In totaal worden van 85 bergingen de asbestdaken gesaneerd. Na de sanering worden de bergingen voorzien van een nieuw asbestvrij dak inclusief hemelwaterafvoer.

Goede logistiek 
Een onderzoek naar de beste aan- en afvoerroutes heeft plaatsgevonden. Vanuit dit onderzoek is het gehele werk ingedeeld zogeheten in complexen waarbinnen een aantal woningen geclusterd zijn. Door deze strakke planning en goede logistiek is het mogelijk het complete werk in drie weken tijd uit te voeren. 

Overlast bewoners
Om zo min mogelijk overlast voor de bewoners te veroorzaken, is er ook zeer minutieus naar de werkvolgorde gekeken. Binnen deze complexen vinden de werkzaamheden opeenvolgend plaats, zodat de hinder geminimaliseerd wordt.

Meer informatie de Goede Woning