In de gemeente Ede heeft Van der Ven in het voorjaar van 2017 een asbestdumping met navolgende bodemverontreiniging aangepakt. Het was een uitdagende klus, aangezien de dumping zich een eindje in het bos bevond.

Dumping zorgt voor verontreiniging
Het verwijderen van asbest is een ingewikkelde klus. Je hebt er een sloopvergunning voor nodig en niet iedereen neemt daar de moeite voor. Zodoende eindigden enkele asbesthoudende golfplaten in het bos aan de Koeweg in de gemeente Ede. De dader nam er de moeite voor, de platen zijn zelfs achter een hek gedumpt. Het asbesthoudende materiaal heeft er zeker een tijdje geleden, waardoor ook de bodem verontreinigd was geraakt. Via het netwerk van de gemeente Ede is Van der Ven onderhands ingeschakeld om de bodem te saneren en de asbest volgens de juiste procedures op te ruimen.

Snel schakelen bij verontreiniging
Via de calamiteitenservice van Van der Ven (bereikbaar via 0418-671510) kwamen wij in actie. Het was een kleine klus maar de risico’s waren groot. Van A tot Z nemen we alle zorgen uit handen. We zijn gecertificeerd om asbest op te ruimen. We zorgen ook voor planning en het volgen van de correcte procedures. De gemeente Ede heeft dankzij onze input adequaat kunnen communiceren naar betrokkenen en belangstellenden. Van der Ven ging met klein materieel het bos in, in speciale veiligheidskleding, werkend met gebiedsafzettingen en met oog voor de omgeving. Zo was het belangrijk het gebied goed gesloten te houden in verband met de aanwezigheid van wilde zwijnen. Na het verwijderen van een paar 100 kilo asbesthoudend materiaal hebben wij de locatie laten uitkeuren door een onafhankelijke partij, en zijn de werkzaamheden afgerond.