Aflaatconstructie Eendragtspolder
De aflaatconstructie die gebouwd werd op de Rottekade heeft tot doel bij hoge waterstanden overtollig Rottewater via twee afsluitbare kokers, dwars door het dijklichaam, de polder in te laten stromen. Zowel het ontwerp als de uitvoering van de aflaatconstructie Rotte-Eendragtspolder is door Van der Ven gerealiseerd.

Betonconstructie op palen
Deze aflaatconstructie is een waterstaatkundig bouwwerk dat in de Rottekade is aangebracht over een lengte van ca. 60 meter. Om dit te kunnen realiseren in en om deze veendijk, heeft Van der Ven damwanden geplaatst en is de kade vergraven en verstevigd. Er is een betonconstructie op palen gebouwd. Hierdoor kan het water uit de Rotte via de aflaatconstructie de polder instromen. Via de uitlaatvoorziening en het gemaal ir. J. Leemhuis-Stout kan het water later weer worden teruggevoerd naar de Rotte.

Waterberging
Deze aflaatconstructie behoort tot een van de grootste waterbergingen van ons land. In tijden van extreme neerslag kan er in de polder ruim vier miljoen m3 overtollig water worden geborgen. Deze nieuw aangelegde aflaatconstructie kreeg bij oplevering in 2011 de naam ‘Eendragter Verlaat’.