We zijn begonnen! De transformatie van Vijver Museumpark in Rotterdam is gestart. De twee vijvers van Het Nieuwe Instituut worden aangepakt. Het wordt een modern, groen en prettig stukje Rotterdam. De boven- en ondergrondse werkzaamheden vorderen gestaag. Omdat het werk een strakke planning kent wordt er elke dag weer hard gewerkt!

Bovengrondse werkzaamheden
Om het slib van de bodem van de vijver te verwijderen hebben we de vissen uitgezet in een andere watergang en de vijver droog gezet. Naast deze werkzaamheden zijn we gestart met het verwijderen van de houten deklaag van de vlonder ter plaatse van de ingang van Het nieuwe Instituut. We hebben een tijdelijke voetgangersbrug aangebracht om het Nieuwe Instituut toegankelijk te houden.

Ondergrondse werkzaamheden
Deze week gaan we starten met de herstel- en aanpassingswerkzaamheden aan het collecteurriool. In het riool worden scheuren hersteld en de ronde bovenkant van het riool wordt vervangen voor een vlakke betonnen kap. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren hebben we een tijdelijke pompinstallatie aangebracht, zodat het rioolwater om de werkzaamheden heen geleid wordt.

Op het collecteurriool is een ondergrondse waterberging aangesloten. Deze waterberging mag alleen tussen 1 november en 1 maart afgesloten worden. Waardoor wij de rioleringswerkzaamheden in meerdere fases uitvoeren.

Een werk vol uitdagingen
Het betreft een multidisciplinair project met een veelvoud aan uitdagingen en bijzonderheden. Zoals het werken in het centrum van Rotterdam, de strakke planning, het werken aan het Rotterdamse collecteurriool, de samenkomst van veel civiel technische disciplines op een klein oppervlak en de realisatie van een Urban Water Buffer. Maar hoe groter de uitdaging, hoe leuker wij het vinden.