Er wordt hard gewerkt, op het land en in het water, aan de realisatie van het nieuwe innamepompstation van het Bergsche Maas water in de Biesbosch voor Evides. 

Op het land
In februari is gestart met de fundering en het realiseren van de ruim 10 meter diepe bouwkuip. Inmiddels wordt er al enkele maanden gewerkt aan de betonnen pompkelder. In deze kelder bevindt zich het ‘hart’ van het pompstation bestaande uit de stroomprofielen, slakkenhuizen en uitgaand leidingwerk. Al deze onderdelen zijn gesteld en ingestort. Begin 2020 zijn we zover dat de rest van het gebouw boven de dijk uitkomt en de transportleidingen, die van het innamepompstation richting het spaarbekken De Gijster lopen, aangesloten kunnen worden.

In het water
Aan de instroomzijde van het pompstation wordt het inlaatbekken ontgraven en voorzien van traditionele zinkstukken met steenbestorting. In het instroombekken wordt tevens een veerstoep gerealiseerd waarmee in de toekomst onderhoudsvoertuigen aan land gezet kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website Spaarbekkens Brabantse Biesbosch: www.spaarbekkens.nl/innamepompstation. Voor directe vragen of opmerkingen met betrekking tot de uitvoerende werkzaamheden, kunt u mailen naar info@vanderven.nl.