Vanaf half april vernieuwt G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf voor Waterschap Brabantse Delta de rioolleiding tussen het rioolgemaal Bosschenhoofd en het rioolgemaal Albano en renoveert het rioolgemaal Albano in Oudenbosch.  

Rioolleiding
De rioolleiding loopt langs de Pastoor van Breugelstaat en de Vaartweg in Bosschenhoofd. De oude rioolleiding wordt vervangen door een persriool. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zijn er voor de Vaartweg verkeers- beperkende maatregelen getroffen. In de periode van midden april tot eind mei moet rekening worden gehouden met hinder voor het doorgaande verkeer. De gehele rioolleiding is volgens planning half juni vervangen.

Rioolgemaal Albano
Daarnaast wordt rioolgemaal Albano gerenoveerd en in capaciteit uitgebreid. Het rioolgemaal ligt op sportpark Albano in Oudenbosch. De inzameling en het transport van afvalwater blijft steeds gewaarborgd. Het waterschap plaatst een tijdelijke installatie die de werking van het gemaal gedurende de werkzaamheden overneemt. Het werk aan het rioolgemaal start in mei en is naar verwachting medio juli gereed.

In het najaar renoveert de gemeente Halderberge het rioolgemaal Bosschenhoofd aan de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd.

Wat doet een rioolgemaal?
Rioolgemalen verpompen afvalwater om het af te voeren naar de rioolwaterzuivering. Ze bestaan uit een grote afgesloten put of gebouw en één of meerdere pompen. Afhankelijk van de grootte kunnen gemalen per uur enkele duizenden tot vele miljoenen liters water verpompen. Gemalen kunnen vastlopen door dingen die niet in het riool thuishoren. Zoals vochtige schoonmaakdoekjes, vaatdoeken, maandverband of condooms. Dit kost niet alleen veel geld, maar kan ook tot milieuschade leiden.

Duurzaamheid
In het renovatieproces staat duurzaamheid voorop. Dat betekent hergebruik van materialen en vermindering van het energieverbruik. De grootste energieverbruikers in een gemaal zijn de pompen. Met een aantal maatregelen, zoals energiezuinige motoren, kan ongeveer 10 tot 20 procent aan energie worden bespaard. Uiteindelijk zal 90 procent van de grotere gemalen energiezuinige hoogrendementsmotoren krijgen. Dit levert een forse kostenbesparing op. En bovendien een flinke verlaging in de uitstoot van CO2.