De laatste fase van project Dijkversterking Diefdijklinie is ingegaan: Het upgraden van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de wegen. 

Op dit moment zijn we bezig met het uitbreken van het oude asfalt en de vernieuwing van de wegfundering aan de Zuiderlingedijk. Vervolgens wordt bijna de gehele Diefdijklinie opnieuw geasfalteerd. De aanwonende worden hierover continue op de hoogte gebracht wat er met de omgeving gebeurd. 

Naar verwachting is het project september 2017 gereed.